Gratis levering*

Gratis levering bij aankoop van min. 15€ Gratis levering bij aankoop van min. 15€
Gratis retour in je winkelpunt Gratis retour in je winkelpunt
3 gratis staaltjes 3 gratis staaltjes
Gratis verpakking Gratis verpakking

Identiteit van de verkoper

April NV
Behorend tot Distriplus NV
Lennikse Baan 551
1070 Brussel
Belgïe
(hierna aangeduid als « wij » of « ons » of « onze »)

E-mailadres van de Customer Service: contact@planetparfum.be
Telefoonnummer: +32 2 420 39 38
Ondernemingsnummer: 408.311.404
BTW-nummer: BE0408 311 404
Website: www.planetparfum.com, www.planetparfum.eu en www.planetparfum.be (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Website”)

De vennootschap heeft tot doel

de aankoop, de verkoop in klein- en groothandel, de export, de import, de vervaardiging, de vertegenwoordiging en de omvorming van de hierna vermelde producten en artikelen:
parfumerie, parfums, schoonheidsproducten en hun onderdelen;
lederwaren en schoenen, juwelen, evenals textielwaren.
de uitoefening van schoonheidsverzorging in Instituut.
de levering van management-, toezicht-, controle- en consultancydiensten.
Zij zal alle handelingen, weze het van burgerrechtelijke aard of handelsrechtelijke aard, weze het roerende of onroerende verrichtingen, financiële of industriële verrichtingen kunnen stellen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
De vennootschap kan, bij wijze van inbreng, van fusie, van onderschrijving van een participatie, van financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of bedrijven dewelke- voor het geheel of ten dele eenzelfde of gelijkaardige activiteit hebben of die haar in staat stellen om de uitbreiding en de ontwikkeling van haar doel te bewerkstelligen